Kontaktujte nás
email
loader

Obchodní úspěch projektu

Nabízíme spolupráci začínajícím investorům se zpracováním podnikatelského záměru i zkušeným developerům, kteří chtějí maximalizovat zisk. Konzultacemi již v počátečních fázích projektu lze zabránit chybám plynoucím z nedostatečných či nepřesných projektových podkladů. Následné odstraňování chyb z počátku projektu je vždy pracnější, dražší a někdy už i nemožné.

P8070815

Předpoklady pro úspěšný developerský projekt:

 

Územní plán města Brna

​​Výborná znalost územního plánu města Brna i přehled o jeho chystaných změnách je východiskem pro plánování investic a naší konkurenční výhodou.

 

Povolovací řízení a projektová dokumentace

Od územního řízení až po předání projektové dokumentace pro provedení stavby jsme Vaším partnerem.

 

Konzultace v různých fázích projektu

Mít od počátku správně nastavený projekt  je základem, reagovat na nové vnější vlivy v průběhu projektu je nutnou dovedností. 

 

Optimalizace velikostí a dispozic bytů​

Z vlastní zkušenosti víme, že jen umístěním bytového domu do různých částí Brna, dochází ze strany kupujících k jiným požadavkům na skladbu a provedení bytů.

 

Výběr zhotovitele stavby a subdodavatelů

Na základě provedených tendrů na zhotovitele staveb i navázanými vztahy se subdodavateli jsem schopni docílit nižších nákladů stavby, než pokud si investor provádí tendr sám.

 

Nastavení cash flow pro maximalizaci zisku, zajištění financování projektu

Na správné nastevení financování projektu se občas zapomíná. Vhodným nastavením obchodního modelu lze ušetřit až několik procent z celkových nákladů projektu.

 

Marketing a prodej

Zkušený tým koordinátorů klientských změn a stovky prodaných bytů nám dává potřebné know-how. 

 

Správa nemovitostí 

​​Starost zajistit správu a údržbu bytového a nebytového fondu rádi převezmeme za Vás.