Poradenství

 • reálný odhad tržní ceny
 • analýza možností prodeje
 • sestavení strategie prodeje
 • doporučení způsobu financování nemovitosti
 • konzultace osobní či telefonické s právníkem, finančním poradcem
 • posouzení a odstranění právních vad

Finanční služby

 • zdarma zajištění financování koupě nemovitostí
 • vyhledávání zajímavých investičních příležitostí
 • garance vrácení rezervační zálohy
 • prověření bonity kupujícího

Obchodní služby

 • vyhledávání klienta
 • vyhledávání investičních příležitostí
 • KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO DEVELOPERY - vyhodnocení rizik projektu, nastavení cenové strategie, prodej, klientské změny
 • lustrování nemovitostí (prověření případných právních vad - zástavy, exekuce a věcná břemena)
 • věcná břemena, předkupní práva, dělení pozemků, výmazy zástav a omezení
 • zajištění soudního znalce

Právní služby

 • zpracování návrhu smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově
 • advokátní úschova kupní ceny a listin
 • řešení exekucí, zástav a jiná omezení
 • výmaz zástav a jiných věcných břemen

Informační servis

 • pravidelné reportování o stavu obchodního případu
 • informování o potenciálních klientech
 • databáze klientů

Propagační služby

 • internetové stránky
 • realitní servery
 • outdoorová prezentace
 • plachty, billboardy, cedule
 • tištěná inzerce